Dr. Simányi Zsolt

társulás vezető tag, ügyvéd

Jogi diplomáját 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte summa cum laude minősítéssel. Ezt követően New Yorkban, a jezsuita rend által fenntartott Fordham University Amerikai Nyelv és Kultúra Intézetének képzési programját végezte el.

2009-ben megalapította a Simányi és Társa Ügyvédi Irodát, és azóta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Önálló ügyvédi tevékenységét megelőzően klasszikus polgári jogi ügyvédi praxisban, és külföldi tulajdonú gazdasági társaságok társasági, illetve kereskedelmi jogi jogügyleteinek bonyolításában szerezte szakmai tapasztalatait. Ezek mellett központi közigazgatási szerv vezetésének jogi támogatását végezte, és közalapítványok felügyelőbizottságában is viselt tisztségeket.

Főként külföldi tulajdonban álló és/vagy jellemzően külföldi üzleti kapcsolatokkal rendelkező vállalkozások teljes körű jogi támogatását végzi, továbbá komplex polgári jogi jogviszonyokon alapuló igények peres és peren kívüli érvényesítése során képviseli megbízóit. Szakterületeihez tartozik a társasági jog, gazdasági jog, kereskedelmi jog, a kártérítési jog és az ingatlanjog. Magánszemélyek polgári jogi vonatkozású ügyeiben is vállal megbízást.

Okiratszerkesztési és tárgyalási nyelve a magyar mellett az angol.

Dr. Névery Péter

a társulás tagja, ügyvéd

Elsősorban polgári peres és nemperes eljárásokban, követelések hatékony kezelésében, ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos ügyletek teljes körű lebonyolításában, valamint kártérítési és munkajogi ügyekben rendelkezik jelentős tapasztalatokkal. Szakmai tevékenysége során több hazai és külföldi kis-és közepes vállalkozás teljes szerződésállományát készítette el, emellett in-house lawyerként ellátta és ellátja multinacionális nagyvállalatok jogi támogatását is.

Jogi diplomáját 2007-ben szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi karán, az elmúlt 10 évben szakmai tapasztalatát hazai és külföldi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodákban szerezte meg. 2012-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként ügyvéd, a Társulás alapító tagja.

Professzionális tapasztalatának, nyelvtudásának és személyiségének ötvözetével egyénre szabott, precíz és hatékony megoldásokat nyújt ügyfelei számára.

A magyar mellett munkanyelve még az angol és a szlovák nyelv is.

Dr. Ruszthi Hunor

együttműködő partner, ügyvéd

Jogi diplomáját 2004-ben szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán, majd 2006-ban abszolutóriumot szerzett ugyanezen Kar Doktori Iskoláján. Éveken keresztül látott el oktatói (tantárgyvezetői) és vizsgáztatói tevékenységet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, illetve budapesti főiskolákon. 

2008 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Széles területen végzett és végez ügyvédi tevékenységet, szakterülete elsődlegesen az ingatlanjog, a társasági jog, a kereskedelmi jog és a szellemi alkotások joga. Különböző üzleti szektorokban működő nagyvállalatok állandó jogi képviseletét látja el, emellett rendszeresen részt vesz ingatlanépítési beruházások jogi támogatásában is. 

Állandó és eseti ügyfelei részére teljes körű jogi szolgáltatást nyújt a fenti jogterületeken magyar és angol nyelven is.

Dr. Péntek Bálint

ügyvéd

Jogi diplomáját 2013-ban szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, 2019-ben sikeres szakvizsgát tett.  2015. februárja óta áll a Simányi és Társa Ügyvédi Iroda, illetve dr. Simányi Zsolt és dr. Névery Péter ügyvédek alkalmazásában.

Elsősorban társasági jogi és ingatlanjogi ügyletekre specializálódott.

2020-óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként ügyvéd, a Simányi és Névery Ügyvédi Társulás tagja.

Hegedűs Péter

gyakornok

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán folytatja, ahol végzős joghallgatóként jelenleg a záróvizsgákra készül, majd a későbbiekben ügyvédjelölti pályára tervez lépni.

Több mint 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, mely során beadványok előkészítésével, jogszabálykutatással és okiratok szerkesztésével segíti az ügyvédek munkáját magyar és angol nyelven egyaránt.

ELÉRHETŐSÉGEK, MEGKÖZELÍTÉS

Központi telefonszámunk + 36-1-209-05-83, mely egyúttal fax fogadására is alkalmas.

Elektronikus levelet az info@snlegal.hu központi címre küldhet, melyre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.

Személyesen a 1016 Budapest, Szirtes út 11. szám alatti irodánkban várjuk szeretettel.

Amennyiben gépjárművel jön, úgy javasoljuk az alábbi útvonalakat:

  • a BAH-csomópont felől: Hegyalja út (Mambo Cafe-nál lámpára jobbra) – Sánc utca – Szirtes út
  • Erzsébet híd felől: Hegyalja út (Mambo Cafe-nál lámpára balra) – Sánc utca – Szirtes út
  • Móricz Zsigmond körtér felől: Villányi út – Szüret utca – Somlói út – Mihály utca – Szirtes út
    Az irodánk előtti közterület díjfizetési övezetbe tartozik, a parkoló automata a Szirtes út 13. szám előtt található. Mobilparkolás használata esetén a következő zóna kódot kell használni: 3017

Amennyiben tömegközlekedéssel jön, úgy javasoljuk az alábbi útvonalakat:

  • a BAH-csomópont felől: 110, 112, 108E, 8E jelű buszjáratokkal a Sánc utca megállóig, onnan a Szirtes úton felfelé a Citadella irányába gyalogosan 200 m.
  • Erzsébet híd felől: 110, 112, 108E, 8E jelű buszjáratokkal a Sánc utca megállóig, onnan a Szirtes úton gyalogosan felfelé a Citadella irányába 200 m.
  • Móricz Zsigmond körtér felől: 27-es buszjárattal a Szirtes út megállóig, onnan a Szirtes úton felfelé a Citadella irányába 50 m.

A Simányi és Névery Ügyvédi Társulást 2014-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy szakmai tudásunkat, tapasztalatainkat egyesítve minél hatékonyabban láthassuk el megbízóink ügyeit komplex, hatékony és professzionális jogi szolgáltatások nyújtásával.
Aktív együttműködésünk ügyfeleink igényeinek magas fokú szakmai kielégítését biztosítja. Szeretjük a kihívásokat, az összetett feladatokat, kitartó és alapos munkával teljesítjük megbízásainkat.

 Dr. Simányi Zsolt             Dr. Névery Péter
ügyvédek

SZAKTERÜLETEK

Gazdasági társaságok joga, képviselet cégeljárásban

Gazdasági társaságok alapításával, módosításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos teljes körű jogi eljárások lefolytatása. Társaságok törvényes működésével kapcsolatos dokumentumok, szerződések elkészítése. Társasági részesedésekre vonatkozó komplex vagyonátruházási jogügyletek lebonyolítása, akvizíciót megelőző jogi átvilágítás.

Gazdasági és kereskedelmi jog

Társaságok szerződéseinek, szerződésállományának (szabályzatok, egyedi szerződések, keretszerződések, általános szerződési feltételek) elkészítése, karbantartása, véleményezése.

Ingatlanjog, adásvételi szerződések

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek (ingatlan adásvétel, csere, ajándékozás, jelzálogjog, társasházi alapító okirat) teljes körű bonyolítása, szerződések véleményezése.

Polgári jog

Klasszikus polgári jogi (kötelmi jogi, dologi jogi, stb.) ügyletek tárgyát képező okiratok szerkesztése, jogi képviselet.

Kártérítés

Szerződésszegéssel, szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igények érvényesítése, különösen közlekedési balesetekkel, biztosítási jogviszonnyal, ügyvezetői kártérítési felelősséggel kapcsolatos igények jogi rendezése.

Peres és peren kívüli képviselet

A polgári jog (különösen: gazdasasági jog, kártérítési jog, társasági jog) és munkajog területén felmerülő peren kívüli és peres útra tartozó jogvitákban teljes körű peren kívüli és peres képviseletet látunk el az ügyvédi felszólítástól kezdve, a rendes és rendkívüli jogorvoslatokra is kiterjedően a végrehajtás befejezéséig.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérhet időpontot konzultációra!

"*" a kötelező mezőket jelöli

Az üzenet szövege mind dr. Simányi Zsolt, mind dr. Névery Péter ügyvéd részére hozzáférhetővé válik.

Adatkezelésre vonatkozó további tájékoztatást itt talál.

IMPRESSZUM

Dr. Simányi Zsolt ügyvéd, mint társulást vezető tag és dr. Névery Péter ügyvéd, mint a társulás tagja a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2006. (III.20.) MÜK Szabályzatában foglaltaknak megfelelően alapított és bejegyzett Simányi és Névery Ügyvédi Társulás („Társulás”) keretén belül működik.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Társulás tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A fentieknek megfelelően a Társulás által üzemeltetett www.snlegal.hu honlap, annak tartalma nem minősül sem jogi tanácsadásra, sem bármely más jogi, a Társulás vagy annak tagjai által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatnak, ajánlattételre felhívásnak, díjajánlatnak, illetve nem minősül megbízási szerződés kötésére vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Bármilyen konkrét ügyben Társulásunk kizárólag személyes konzultáció keretében, ügyvédi megbízás felvételét követően nyújt jogi tanácsadást vagy szolgáltatást.