Dr. Simányi Zsolt

Zakladajúci a riadiaci spoločník združenia

Advokát Dr. Zsolt Simányi absolvoval Právnickú fakultu Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya, získal diplom „ summa cum laude“. Po ukončení univerzity absolvoval vzdelávací program Inštitútu jazyka a kultúry Fordham University v New Yorku.

V roku 2009 založil Advokátsku kanceláriu Simányi & Spol. a stal sa členom Budapeštianskej advokátskej komory. Pred začatím samostatnej advokátskej praxe nadobudol skúsenosti z oblasti občianskeho práva, v poskytovaní komplexnej právnej služby pre obchodné spoločnosti, ktoré sú v zahraničnom vlastníctve, resp. v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti obchodného práva. Popri tom poskytoval právne poradenstvo pre vedenie ústrednej štátnej správy, ďalej pracoval v dozornej rade verejných nadácií.

Poskytuje komplexné právne poradenstvo a služby obchodným spoločnostiam so zahraničnou účasťou/spoločnostiam zaoberajúcim sa zahraničným obchodom, ďalej zastupuje svojich klientov v rámci súdneho a mimosúdneho konania vo všetkých druhoch občianskoprávnych konaní. Zameriava sa na právo obchodných spoločností, hospodárske právo, obchodné právo, právo na náhradu škody, právo nehnuteľností. V oblasti občianskeho práva poskytuje právne poradenstvo i právne služby pre súkromné/fyzické osoby.

Právne služby poskytuje v maďarskom a anglickom jazyku.

Dr. Névery Péter

Advokát a spoločník združenia

Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami predovšetkým v zastupovaní klientov vo všetkých druhoch občianskoprávnych sporových a nesporových konaní; efektívnom riešení pohľadávok, poskytovaní komplexných právnych služieb v oblasti práva nehnuteľností, hnuteľných vecí, pracovného práva, práva na úhradu škody. Poskytuje komplexný právny servis, služby právnej pomoci a právneho poradenstva domácim i zahraničným malým a stredným podnikom, popri tom poskytoval a poskytuje poradenstvo veľkým nadnárodným spoločnostiam (in-house lawyer).

Diplom získal na Právnickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v roku 2007. Počas 10 rokov získal odborné skúsenosti pracujúc v niekoľkých advokátskych kanceláriách, poskytujúcich právne poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov. Od roku 2012 je členom Budapeštianskej advokátskej komory a zakladajúcim členom združenia advokátov Simányi & Spol.

Skĺbiac svoje nadobudnuté skúsenosti, jazykové znalosti, poskytuje svojim klientom precízne a efektívne riešenia.

Právne služby poskytuje v maďarskom, anglickom a slovenskom jazyku.

Dr. Ruszthi Hunor

Spolupracujúci advokát

V roku 2004 získal diplom na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya a v roku 2006 získal po úspešnom ukončení doktorandského štúdia absolutórium na rovnakej inštitúcii. Po ukončení štúdia učill, vykonával examinačnú činnosť na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya a iných vysokých školách v Budapešti. 

Od roku 2008 je členom Budapeštianskej advokátskej komory. Poskytoval a poskytuje široké spektrum právnych služieb na vysokej odbornej úrovni. Jeho špecializáciou je predovšetkým právo nehnuteľností, právo obchodných spoločností, obchodné právo, právo duševného vlastníctva. Veľkým obchodným spoločnostiam poskytuje komplexné právne poradenstvo, aktívne ich zastupuje, ďalej poskytuje právne poradenstvo nehnuteľností a výstavby. 

Právne služby poskytuje v maďarskom a anglickom jazyku.

Dr. Péntek Bálint

Advokát

V roku 2013 získal diplom na Právnickej fakulte Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya, právne odborné skúšky absolvoval v roku 2019. Od roku 2015 pracuje v advokátskej kancelárii Simányi & Névery, resp. je zamestnancom advokátskej kancelárie.

Špecializácia: Právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností.

Od roku 2020 je členom Budapeštianskej advokátskej komory a členom združenia advokátov Simányi & Névery.

Hegedűs Péter

absolvent

Súčasnne študuje na Fakulte práva a politických vied Katolíckej univerzity Petra Pázmánya, kde sa pripravuje na záverečné skúšky ako študent práva a v budúcnosti sa plánuje stať kandidátom práv.

Má viac ako dvojročné odborné skúsenosti v asistencii advokátom pri príprave písomných podaní, právnom výskume a vypracovávaní dokumentov v maďarskom aj anglickom jazyku.

ADRESA A KONTAKTY

Telefón/ fax: + 36-1-209-05-83

E-mail: info@snlegal.hu / Napíšte nám a v najkratšom možnom čase Vám odpovieme.

Adresa: 1016 Budapest, Szirtes út 11.

Ako sa k nám dostanete:

  • Príjazd zo smeru od M1, M7: Zo smeru Viedeň, Balaton, SK /Bratislava/: Prichádzate do Budapešti po diaľnici M1 zo smeru od Viedne. M1 sa ešte pred Budaörs-om spája s M7. Prejdite nadjazd nad uzlom BAH (cesty – Budaörsi út, Alkotás út, Hegyalja út), ďalej popri Bara Hoteli (Hegyalja út). Na svetelnej križovatke Mambo Cafe – odbočte doprava: Sánc utca – Szirtes út
  • Smer od mosta Alžbety/ Erzsébet híd: Hegyalja út (na svetelnej križovatke pri Mambo Cafe- odbočiť doľava) – Sánc utca – Szirtes út
  • Smer od nám. Móricz Zsigmond körtér: Villányi út – Szüret utca – Somlói út – Mihály utca – Szirtes út Možnosť parkovania na ulici pred kanceláriou (platené parkovisko, lístky si môžete zakúpiť v parkovacom automate). Ak platíte parkovné cez sms, používajte kód zóny č. 3017.

Ak prichádzate s MHD, navrhujeme nasledovné spoje:

  • Smer od BAH uzlom: autobusy č. 110, 112, 108E k zastávke Sánc u., odtiaľ peso 200 metrov smerom na Citadelu na ulici Szirtes.
  • Smer od mosta Alžbety/ Erzsébet híd: autobusy č. 110, 112, 108E k zastávke Sánc u., odtiaľ pešo 200 metrov smerom na Citadelu na ulici Szirtes.
  • Smer od nám. Móricz Zsigmond körtér: autobus č. 27 k zastávke Szirtes út, odtiaľ pešo 50 metrov smerom na Citadelu na ulici Szirtes

Združenie advokátov Simányi & Névery sme založili v roku 2014. Zlúčením našich odborných skúseností a vedomostí bolo naším cieľom, aby sme našim klientom mohli komplexné právne služby poskytnúť ešte efektívnejšie a zabezpečiť vyššiu profesionálnu úroveň.
Aktívne spolupracujúc dokážeme uspokojiť požiadavky svojich klientov na vysokej odbornej úrovni. Máme radi výzvy, zložité úlohy, vytrvalou prácou poskytujeme precízne služby našim klientom.

 Dr. Simányi Zsolt             Dr. Névery Péter
advokáti

OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB

Právo obchodných spoločností, zastupovanie vo veciach zápisov do obchodného registra, zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností

Zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu. Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach. Spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, stanovy spoločnosti a právne úkony spoločnosti. Príprava dokumentácie o prevodoch obchodných podielov v spoločnostiach a riešenie súvisiacich právnych vzťahov, právna previerka spoločností (due diligence) pri akvizíciách.

Hospodárske a obchodné právo

Príprava a pripomienkovanie zmlúv spoločností a iných obchodnoprávnych dokumentov (predpisov, špeciálnych zmlúv, rámcových zmlúv, všeobecných zmluvných podmienok).

Právo nehnuteľností

Vypracovanie, pripomienkovanie zmlúv: kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv, hypotekárnych, leasingových zmlúv k nehnuteľnostiam, iných zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníctva

Občianske právo

Vypracovanie rôznych druhov zmlúv podľa občianskeho zákonníka (záväzkové a vecné právo, atď.), právne zastúpenie klientov

Náhrada škody

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby a zastupuje klientov aj vo veciach náhrady škody (uplatňovanie práva za náhradu škody pri dopravných nehodách, poistných zmluvách, v prípade porušenia zmluvy, poistnej zmluvy).

Zastupovanie klientov v rámci súdneho

V oblasti občianskeho práva (hospodárske právo, právo na náhradu škody, právo obchodných spoločností) a pracovného práva zastupujeme svojich klientov v rámci súdneho a mimosúdneho konania, počnúc výzvou zaslanou advokátskou kanceláriou po súdnu exekúciu.

V prípade, ak máte záujem o osobné konzultácie v našej kancelárii, vyplnením formulára na tejto stránke môžete požiadať o termín!

"*" indicates required fields

Az üzenet szövege mind dr. Simányi Zsolt, mind dr. Névery Péter ügyvéd részére hozzáférhetővé válik.

Dalsie informácie o spracovávanie osobnych údajov nájdete tu.

IMPRESSZUM

Advokát Dr. Simányi Zsolt, riadiaci spoločník združenia, a dr. Névery Péter, advokát a spoločník združenia, vykonávajú advokáciu v Združení advokátov (Združenie) Simányi a Névery, ktoré bolo založené v zmysle zákona Advokátskej komory Maďarska 2/2006 (III.20) / Magyar Ügyvédi Kamara 2/2006. (III.20.) MÜK /. Združenie je evidované v zozname združení vedenom

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Združenie, evidované v zozname združení vedenom Budapeštianskou advokátskou komorou, v zmysle zákona o informovaní klientov, vzťahujúceho sa na advokátov. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.magyarugyvedikamara.hu.

Informácie poskytnuté návštevou webovej stránky www.snlegal.hu nemôžu byť považované za právne rady alebo právne rady akéhokoľvek iného Združenia, alebo nepredstavujú ponuku na služby členov Združenia, ani cenovú ponuku, ani za výzvu, resp. ponuku na uzatvorenie zmluvy. Právne poradenstvo vo veci akéhokoľvek konkrétneho právneho problému, právnu službu poskytuje naše Združenie výlučne formou osobnej konzultácie po prijatí poverenia.